• Polski
  • English
  • Deutsh
Oferta
Numer oferty
Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomościWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 jest nią art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. F rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Anna Bednarska Era Nieruchomości, ul. Strzeszyńska 31, Poznań 60-479

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość.

3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Zapoznałam/em się z Polityką Prywatności firmy Era Nieruchomości.